Elektronické cigarety

E-cigarety jsou elektronická zařízení fungující na principu odpařování tekuté náplně e-liquidu za vzniku páry. takto uvolněný nikotin se velmi rychle vstřebává, a tím vede ke vzniku a udržování závislosti. Irena Uživatel e-cigarety může páru bez přestávky dlouho inhalovat a hrozí mu předávkování nikotinem. Irena Irena Opletalová Po nechtěném vypití tekuté náplně do e-cigaret byly zaznamenány i smrtelné otravy, především dětí. 30% otrávených byly děti ve věku pod 5 let. Irena Výpary e-cigaret obsahují o 90% méně škodlivin než kouř z klasických cigaret, ale úplně bez rizika nejsou. Od uvedení e-cigaret na trh v r. 2008 uplynula krátká doba na to, aby se dalo spolehlivě vyjádřit k míře zdravotní závadnosti. Irena Chronické dráždění dýchacích cest chemickými látkami z e-cigaret může způsobit zánět a následně chronické plicní onemocnění CHOPN. Irena S užíváním e-cigaret bylo pozorováno několik případů vážného plicního o nemocnění "popcorn lung". Irena Irena Opletalová Existuje jen málo důkazů o tom, že e-cigarety pomáhají při oodvykání kouření. K odvykání kouření e-cigarety nelze doporučit.