Reference

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílí na projektu Proč říci Ne cigaretám a ocenit činnost paní MUDr. Ireny Opletalové z plicního oddělení FN Bohunice. O škodlivosti kouření bylo napsáno i řečeno mnoho, ale dorůstající mládež ráda experimentuje, poznává svět se vším všudy a informace potřebuje. Ve věku dospívání se mladí lidé mohou snadno dostat do závislosti. Je rozdíl, když jim bude o škodlivosti kouření říkat rodič, učitel, anebo přednášet člověk z praxe, lékař. Paní doktorka Opletalová přistupuje k žákům citlivě, s porozuměním, jeji prezentace jsou na vysoké odborné úrovni a pro žáky zajímavé.V letošním školním roce u nás na ZŠ Laštůvkova proběhly preventivní přednášky o škodlivosti kouření ve dvou cyklech - pro 6. i 7. ročník, protože na nynější 7. ročník se vloni vzhledem k proticovidovým opatřením nedostalo. Doporučila bych však začít v 5. ročníku a přednášky prodloužit ze 45 minut na dvojnásobek, na naši školní dvouhodinovku, aby byl dostatečný časový prostor na pohovoření si o elektronických cigaretách a nikotinových sáčcích, protože to jsou fenomény dneška. Už není "in" klasická cigareta, ale elektronická, a takový nikotinový sáček, ten se přece snadno a nenápadně propašuje do školy. Žáci mívají v průběhu akce dotazy, času je málo, prezentace se pak prodlužuje o přestávku.Chápu, že pokud by se to takto mělo nastavit, paní doktorku by pacienti viděli v ordinaci zřídka, že je mnoho škol, které chtějí využít zkušeností a poznatků odborníka z praxe. I při současném stavu, délce prezentace 45 minut, k paní MUDr. Opletalové vzhlížím s obdivem a úctou, jak všechny své závazky a pracovní povinnosti zvládá.
S přáním pevného zdraví a elánu do další práce.                                                                      Jaroslava Pumprlová, metodička prevence ZŠ Laštůvkova, Brno  /  6. 7. 2023


Dobrý den,                                                                                                                                přednáška je velmi poutavá , protože ji předává odborník, který je v každodenním kontaktu s nemocnými lidmi, kteří si nemoc způsobili kouřením. Kouření je stále velmi aktuální preventivní téma. Moc děkujeme za přednášky.                                                                                                        S pozdravem Eliška Musilová / ZŠ Husova Brno / 5. 7. 2023


Dobrý den,
chci Vám velmi srdečně vyjádřit poděkování za podporu projektu Proč říct Ne cigaretám, při kterém jsme se letos již podruhé setkali s MUDr. Potrepčiakovou z plicního oddělení FN Brno Bohunice.
Prezentace jsou opravdu skvěle zpracované a přináší znalosti a překvapivá "odhalení" odvrácené strany závislosti na cigaretách nejen našim žákům, ale i vyučujícím. Je totiž docela důležité, že tyto poznatky přednáší přímo lékař (a ne učitel), který vidí výsledky mnohaletého zlozvyku na svých pacientech, většinou ve finálním stadiu choroby.
Děti poslouchaly se zatajených dechem a ptaly se na mnoho věcí. Většinou jsme v diskusi pokračovali přes přestávky. Myslím si také, že by bylo víc než potřebné a vhodné začít s prevencí již v 5. ročníku.
Proto bychom byli moc rádi, kdybyste projekt mohli podpořit i v dalších letech, aby mohli z nových setkání čerpat informace nejen naši příští žáci, ale i další školy, na které se zatím nedostalo.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám hezké dny ve zdraví.
Za ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Mgr. Eva Moškvanová, ZŘ


Dobrý den,
chtěla bych Vám poděkovat za podporu projektu "Proč říct cigaretám NE" . Žákům se beseda s paní Stanislavou Potrepčiakovou moc líbila, dověděli se zajímavé věci, o kterých neměli ani ponětí. Jednu přednášku jsem také navštívila, protože učím přírodopis a výchovu ke zdraví, a zajímalo mě, jakým způsobem bude s dětmi pracováno a jak budou reagovat. Byla jsme nadšená vysokou úrovní pedagogických schopností lektorky, odborností a schopností s citem vysvětlit problémy dětem tak, aby je pochopily přes svůj nízký věk. Bylo výborné a působivé i ukázání důsledků kouření a souvisejících zdravotních problémů z praxe lékařky. Byla bych ráda, kdyby takto kvalitní a přínosné besedy mohly probíhat na školách častěji.

S pozdravem
Mgr. Eva Mališová, ZŠ Novolíšeňská 10, Brno