Nahřívaný tabák

HNB (např. IQOS, GLO) Nová generace elektronických cigaret funguje na principu nahřívání lisované směsi tabáku s glycerinem při 330°C (klasická cigareta hoří při 800°C). Toto kuřácké zařízení je propagováno jako zdravější varianta kouření, což není pravda. Látky přítomné ve výparech jsou totožné s látkami, které se vyskytují v tabákovém kouři. Produkty tepelné degradace a pyrolýzy jsou stovky látek s různou mírou toxicity. HNB je k dispozici teprve od roku 2017. Od uvedení na trh uplynula velmi krátká doba na to, aby bylo možné určit přesnou míru zdravotní škodlivosti a bezpečnosti. Kolem HNB se "rozjela" mohutná marketingová kampaň, která cílí na mladé lidi. Pro mladou generaci je atraktivní vzhled zařízení (působí jako šperk a imigový doplněk pro muže i pro ženy). Lákavá je propojitelnost elektronických kuřáckých zařízení s mobilními telefony prostřednictvím aplikací. Reklamu na tabákové výrobky zákon zakazuje. Tabákové firmy zákaz obcházejí. Při propagaci svých výrobků jdou cestou ambasadorů - známých osobností, které se prezentují na sociálních sítích, kde mají z řad svých fanoušků tisíce followerů. Umístěný příspěvek s fotkou např. IQOS tak zhlédne velké množství mladých lidí, a tak v podstatě dělají reklamu na tabákové výrobky. Postupem času klesá počet kuřáků klasických cigaret, a tabákové firmy tak přichází o velkou část zisku. Tabákové firmy uvádí na trh tyto elektronické kuřácké novinky proto, aby se na trhu nadále udržely.